Traveling

Where is collect my journey

Name:
Location: Bangkok, Thailand

I'm Thai live and working in Bangkok

Saturday, June 30, 2007

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เจริญกรุง 43 อีกหนึ่งที่ ที่อยากไปถ่ายรูป

อ่านเจอในเวบแล้วน่าสนใจมากครับ อยากไปถ่ายรูปจังเลย เอามาให้ดูครับ เผื่อใครสนใจไปบ้างครับ มีดีต้องเผยแพร่

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก


พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

หลังจากสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 2488 กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนจาก “ สวนและชนบท” เป็น เมืองใหญ่ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รวบรวมสิ่งของและเครื่องใช้ในอดีต ที่แสดงถึงวิวัฒนาการของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

บ้านหลังที่ 1 เป็นบ้านไม้ทรงปั้นหยาสร้างในปี 2480 ภายในบ้านยังคงรักษาบรรยากาศเดิม ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหรือแม้แต่เครื่องเรือนก็เป็นยุคเดียวกันกับตัวบ้าน

บ้านหลังที่ 2 เนื่องจากเจ้าของบ้านเดิมเป็นนายแพทย์ชาวอินเดีย ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิ่งของภายในบ้านจึงบ่งบอกถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรม ระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้อย่างน่าสนใจ

อาคารห้องแถว จัดเป็นห้องนิทรรศการแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องครัว เครื่องมือช่าง ฯลฯ


จาก http://www.bangkoktourist.com/thai_places_bangkokfolk_museum.php

0 Comments:

Post a Comment

<< Home