Traveling

Where is collect my journey

Name:
Location: Bangkok, Thailand

I'm Thai live and working in Bangkok

Thursday, October 18, 2007

ก่อนที่จะไปต่อกันตอนต่อไป ขอคั่นด้วยสาระประเทศลาวครับ

จากตอนที่แล้วเขียนเรื่องการเดินทางจากกรุงเทพถึงเวียงจันทร์ ก่อนที่จะไปเที่ยวเวียงจันทร์กันต่อ อยากจะเอาข้อมูลประเทศลาวมาให้ดูกันก่อน ประเทศลาวอยู่ระหว่างไทยกับเวียดนามในตอนบนแล้วไทยกับเขมรในตอนล่าง พื้นที่ทางเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เมืองที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวก็จะเป็นหลวงพระบาง แต่ว่าจริงๆแล้วเมืองลาวยังมีธรรมชาติที่งดงามแต่ก็ต้องแลกกับการเดินทางที่ยากลำบาก การเดินทางไปทางเหนือไม่ว่าจะเป็นหลวงพระบาง หลวงน้ำทา พงสาลี การเดินทางโดยรถจะลำบากมากเนื่องจากอยู่ในหุบเขาและถนนหนทางนั้นยังไม่สะดวก ที่สะดวกที่สุดของการเดินทางในภาคเหนือของลาวคือการใช้บริการเครื่องบินของสายการบินลาว ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ แต่เมื่อตอนที่ผมไปเวียงจันทร์ครั้งล่าสุดนี้ได้เห็นสายการบินเปิดใหม่ชื่อลาวแอร์แต่ไม่มีรายละเอียดครับ

รายละเอียดเกี่ยวกับประเทศลาวผมหามาจากทางอินเตอร์เน็ทได้รายละเอียดตามข้างล่างนี้

ข้อมูลจากวิกีพีเดียครับ

ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก

นอกจากข้อมูลข้างล่างนี้แล้ว สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7

คำขวัญ: ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດຖະນາຖາວອນ
("
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ และวัฒนาถาวร")Full country name:
Lao People's Democratic Republic (Lao PDR)
Area: 236,000 sq km (92,040 sq m)
Population: 5.5 million
Capital city: Vientiane (pop 500,000)
People: 50% Lao Loum (lowland Lao), 30% Lao Theung (lower-mountain dwellers of mostly proto-Malay or Mon-Khmer descent), 10-20% Lao Sung (Hmong or Mien high-altitude hill tribes) and 10-20% tribal Thais
Language: Lao and Lao dialects (closely related to Thai), French
Religion: 60% Buddhist, 40% animist and spirit cults
Government: Socialist republic
President: Khamtai Siphandon
Prime Minister: Bounyang Volachit

GDP:
US$9.7 billion
GDP per head: US$1700
Annual growth: 4%
Inflation: 6%
Major products/industries: Rice, tobacco, coffee, tin mining, timber, and opium
Major trading partners: Thailand, Vietnam, Malaysia, Japan

จาก http://www.asia-planet.net/laos/information.htm

ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

LAO LANGUAGE
Lao language is the national language. Other languages used are French, English, Chinese, Thai and Vietnamese.

RELIGION
Buddhism first appeared in Laos during the eighth century A.D. as shown by both the Buddha image and the stone inscription found at Ban Talat near Vientiane, now exhibited at the Museum of Hoprakao.

Today Theravada Buddhism is the professed religion of about 90% of Lao people. Buddhism is an inherent feature of daily life and casts a strong influence on Lao society. Lao woman can be seen each morning giving alms to monks, earring merit to lessen the number of their rebirth. Lao men are expected to be come a monk for at least a short time in their lives. Traditionally they spent three months during the rainy season in a Wat. A Buddhist temple. But nowadays most men curtail their stay to one or two weeks.

After the foundation of the unified Kingdom of Lane Xang, King Fan gum (14th century) declared. Buddhism as the state religion and urged the people to the abandon animism or other beliefs such as the cult of spirits. His policy meant to develop the Laos culture based on a common faith: the Theravada Buddhism.

Laos has a total population of 4.6 million, 13% of whom live in Vientiane province. People share a rich ethnic diversity, comprising such groups Hmong, Khmu, Yao, Akha, Lu etc. Most of them have kept their own customs; dialects and traditional dress in total 47 different groups are accounted for in Laos. These can be classified into three broad groups:

·The Lao Lum (lowlanders) who make up 70% of the population and predominantly live Mekong River.

·The Lao Theung (uplands) who comprise 20% of the population and on the lope and with an elevation of less than 1,000metres.

·The Lao Song (hill tribes) who constitute 10% of the population and live in the mountainous areas.

The population density of Laos amounts to 19 people per square kilometer, a small number compared to the country's neighbors: 120 people per square kilometer in Thailand; and 200 people per square kilometer in China.

จาก http://www.asia-planet.net/laos/luanguage.htm

การเงินใช้สกุลเงินกีบ ราคาตอนนี้(เดือนตุลาคม 2550) อยู่ที่ 280 กีบ ต่อหนึ่งบาท

โทรศัพท์สาธารณะมีให้บริการในหัวเมืองหลักๆ โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยม ผมได้ลองใช้บริการโรมมิ่งจากเมืองไทยไปใช้ ได้ดี ถึงแม้ช่วงที่อยู่บนภูเขาอาจจะอับสัญญาณบ้าง

Currency

Lao national currency is Kip. There has been some devaluation of Lao Kip in the past few years. There are exchange booths available throughout town. Major credit cards are also accepted in large shops. You can also withdraw cash by using your credit cards, but it has to be done at a bank, since there is no automatic teller machine in Laos just yet.

Communication Facilities

Public phones are available in Vientiane and other major cities. You can also go to Lao Telecom office to call and fax overseas. Phone cards are widely available in most convenient stores. There are a number of Internet cafes in Vientiane and major cities. So you can be sure that you can always keep in touch with your family and friends.

จาก http://www.muonglao.com/about.html#elec

เนื่องจากประเทศลาวไม่มีอาณาเขตติดกับทะเล ทำให้การค้าขายกับเมืองนอกต้องผ่านทาง สามประเทศคือไทย กัมพูชา และ เวียดนาม ในปัจจุบัน ลาวได้สั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากเมืองไทยเป็นจำนวนมาก แต่ว่าเมืองไทยก็สั่งสินค้าพวกวัตถุดิบมาผลิตในเมืองไทย รวมไปถึงไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำเทียน

ลาวแบ่งการปกครองเป็นแขวงต่างๆ

Bokeo Borikhamsay Champassack Huaphanh Khammouane Luang Namtha Luang Prabang
Attapeu Oudomsay Saravane Savannakhet Sayabouri Sekong Vientiane Xieng Khouang
Phongsaly
Vientiane Municipality

จาก http://www.asia-planet.net/laos/map-towns.htm

แต่เมืองหลักๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีหลวงพระบางในทางเหนือ เวียงจันทร์ สะหวันเขตและปากเซในทางใต้ครับ

ในวิกีพีเดียได้เขียนไว้อย่างสมบูรย์มากเลยครับเกี่ยวกับประเทศลาว

เมื่อรู้จักเมืองลาวกันแล้วไว้ติดตามเรื่องเวียงจันทร์ตอนสองได้เลยครับ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home